งาน SUBCON Thailand 2022

บริษัทโบลทแอนด์นัท อินดัสตรี้ จำกัด ได้ออกบูธในงานแสดงสินค้า SUBCON Thailand2022 ระหว่างวันที่18-21 มิ.ย. 2565 ใน BITECBangna Booth D36 Hall 104 SUBCON Thailand เป็นงานรับช่วงอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจที่สำคัญที่สุดของอาเซียนซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อินฟอร์มา มาร์เก๊ต (ประเทศไทย)และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

Bolt &Nut Industry is participating in SUBCON Thailand 2022 from 18-21 Jun 2022 atBITEC Bangna Convention Center. Our booth is located at Booth D36 Hall 104.SUBCONThailand is ASEAN’s most important industrial subcontracting and businessmatching event, co-organized by the Thailand Board of Investment (BOI), InformaMarkets (Thailand) and the Thai Subcontracting Promotion Association.

© BOLT & NUT INDUSTRY CO., LTD.​ All right reserved