Bolts & Nuts For OEM Parts

น๊อตสกรู สั่งทำตามแบบ / งาน OEM / make-to-order

เราเป็นผู้ผลิตและส่งมอบชิ้นส่วนน็อตสกรูสั่งทำ ชิ้นส่วนงานปั้มขึ้นรูปโลหะตามความต้องการของลูกค้า
ควบคุมด้วยระบบคุณภาพ ISO9001 และ IATF16949 ตามมาตรฐานสากล

โรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่สลักเกลียวและอะไหล่น็อตพิเศษ

Product

Showing all 5 results

© BOLT & NUT INDUSTRY CO., LTD.​ All right reserved
สอบถามเพิ่มเติม