โครงการฉีด Vaccine ป้องกันCOVID-19 ให้พนักงาน

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อ Covid-19เป็นจำนวนมากและแพร่ระบาดเป็นวงกว้างทางบริษัทจึงมีนโยบายเข้าร่วมโครงการวัคซีนทางเลือก ชิโนฟาร์ม Sinopharm ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ณ รพ.จุฬารัตน์ 3 เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานทุกคน

ทางบริษัทฯและพนักงานทุกคนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่พยาบาล คุณหมอและผู้ประสานงานทุกๆท่านที่ให้ความช่วยเหลือพวกเราจนพนักงานทุกคนได้รับวัคซีน
Sinopharm ครบ 2 เข็มเป็นที่เรียบร้อย

Due to the current situation, there are a large number ofpeople infected with Covid-19 and the spread is severe and widespread.Therefore, the company has a policy to join the Sinopharm Alternative VaccineProgram of Chulabhorn Royal Academy
at Chularat 3 Hospital as a welfare for allemployees.

The company and all employees would like to thank all staff,nurses, doctors and coordinators for helping us until all employees havereceived 2 Sinopharm vaccines.

© BOLT & NUT INDUSTRY CO., LTD.​ All right reserved